top of page

李駿傑台灣取景拍〈獨角獸之戀〉MV添浪漫氛圍 夥吳林峰合寫旋律 為愛情三部曲寫下浪漫句號新歌一曲二用送給Unicron答謝持續支持

李駿傑Jeremy今年情歌三部曲,來到最後一首〈獨角獸之戀〉,他再次參與作曲部份,而歌曲名字亦透露出,歌曲除了是一首情歌,同時也是送給Unicorn的作品。

Jeremy今年特別推出愛情三部曲,而來到最後一首〈獨角獸之戀〉,他亦參與作曲的部份,他說:「今次風格變做一個我自己未嘗試過嘅輕快、R&B歌曲,係因為想今年三部曲有個好好嘅完結。一段感情當然希望開開心心繼續落去,甚至白頭到老,創作嘅時候寫咗一啲開心嘅Melody,覺得好啱作為呢個三部曲嘅完結,後來覺得好似諗唔到更好嘅Verse以及其他部份,就問吳林峰可唔可以幫手寫,諗唔到啊!佢好好人就幫我完成呢次創作。」


一看歌名,相信大家都會想到Jeremy的粉絲Unicorn,Jeremy坦言,製作之始並未打算寫獨角獸,而是一心想做一首很完美戀愛感覺,開心、甜蜜的情歌,但後來覺得可以一曲二用,Jeremy說:「今次獨角獸做主題,唔係真係為咗Unicorn而寫,本身係諗住寫好完美嘅三部曲Ending,後來覺得可以以呢首可以表面係一個完美的愛情結局,但同時亦係對Unicorn感謝嘅歌,同埋本身首歌係諗住叫U And I,但填詞人Oscar一開始就俾咗〈獨角獸之戀〉呢個Option我,又覺得呢個名幾特別又容易記,所以就用咗呢個歌名。」Jeremy另外又回想,Unicorn在今年都再努力支持他,所以送他們這歌,以答謝大家對他的愛戴。

繼〈You First〉及〈Fever〉後,Jeremy今次〈獨角獸之戀〉再次選擇在台灣拍攝,原來是有原因,他說:「喺我腦海入面,覺得台灣係一個好啱拍拖嘅地方,可能因為自己睇好多台劇長大,好多好浪漫感覺喺台劇入面吸取返嚟。〈獨角獸之戀〉嘅氛圍好適合喺台灣拍攝,所以再一次去咗台灣。另外,喺MV入面嘅景,如果喺台灣拍就會多啲選擇,因為台灣地方大啲,多啲大自然嘅地方,安排拍攝行程上都方便啲。」李駿傑〈獨角獸之戀〉MV現已於Mirror YouTube Channel推出。

Mirror YouTube Channel - https://www.youtube.com/c/MIRRORweare/


94 次查看
bottom of page